Vocal Director de Cultura Demarcació de Barcelona: PERE CABRERA
Vocal de Difusió Cultural Demarcació de Barcelona: GUIM COSTA
Coordinadora de Cultura Demarcació de Barcelona: GEMMA FERRÉ
Cap Secretaria Activitats Culturals: JAUME ORPINELL
Secretaria Activitats Culturals: OLGA EGEA, JORDI SUŃÉ
Servei Itineraris: SŇNIA BLASCO
Imatge VCdB: RAMÓN UBEDA
Producció de la web: DELTA, sistemes interactius