Gravant la llum
SOPHIE WHETTNALL, ELENA MASSONS, MAX LLAMAZARES

"Gravant la llum" pren com a escenari la plaça dels Països Catalans de Barcelona. A partir d'un dels seus paravents, es resseguira amb cinta adhesiva blanca les ombres projectades durant tres jornades de sol. El resultat és tan impactant com simple: una trama densa i precisa que copsa el desplaçament total de les ombres d'un dia.
La mateixa construcció de l'obra suposa un happenning apassionant, un contrast entre l'aparent lentitud del moviment de les ombres i el ritme frenètic de l'equip artístic que el vol plasmar.
Un cop l'obra és completada, durant les hores de llum juga amb les noves ombres que s'encaixaran en l'entramat.
La intenció de l'obra és enregistrar i materialitzar els traços de quelcom impalpable, immaterial, efímer. Una forma de reflexió sobre el pas del temps i de retorn a una era primitiva i als seus rellotges de sol. Les ombres com a quelcom físic, però no material, permeten una visualització del temps a partir de l'espai, el factor indispensable per a definir-lo. "Gravant la llum" ens obre els ulls sobre un factor tan bàsic com sorprenent: sabem que la llum es mou però mai no hem copsat amb una sola mirada el fenomen en la seva totalitat.
L'elecció del lloc ha vingut condicionada per diferents factors. Un d'ells és la inusual amplitud de la plaça, que permet el treball a escala 1:1 amb l'arquitectura sense afectar la vida quotidiana i els moviments d'anada i vinguda propis d'aquest espai. Ha estat un motiu de pes el fet que la plaça ha estat concebuda per un arquitecte i que segurament no ha deixat a l'atzar el resultat de la seva obra. Especialment quan parlem de pèrgoles i paravents, que són estructures fetes expressament per crear ombres. La intervenció de l'artista serà com un treball de composició que dialogarà amb l'arquitectura realçant-ne els valors. Incitant la contemplació en un espai de presses on les ombres generades per l'arquitectura passen desapercebudes.

Sophie Whettnall. Lloc: plaça Països Catalans, Barcelona. Realització: 9, 10 i 11 de febrer 2002.
SOPHIE WHETTNALL, és artista. Elena Massons i Max Llamazares són comissaris de "Tancat per obres. Els artistes s'apropien l'arquitectura".