Gravant la llum
SOPHIE WHETTNALL, ELENA MASSONS, MAX LLAMAZARES

INSTAL.LACIÓ A L'ESTUDI DE L'ARTISTA. HANGAR, BARCELONA, 2001

PROJECTE PER A LA PLAÇA
PAÏSOS CATALANS DE BARCELONA