> Condicions de llunyania
Dates: 9 de maig -15 de juny 2002
Espai: sala d'exposicions
del COAC
Idea i comissariat: Pilar Calderon i Marc Folch.
Disseny de l'exposició: calderon-folch arquitectes.
Col·laboradora: Carmen Otero.
Consultors: Xevi Prat i Joan Rovira.
Muntatge: Calidoscopi.
Correcció: Manners.
Disseny gràfic: BaseBCN.
Cessió fusta: Gabarró Germans, S.A.
Il.luminació: STRONG

Desde una memoria hecha de material
EDUARDO CASTILLO
Taller San Marcos / Marcelo Sarovic