Paisatges inestables
Made in Tokyo
Superfícies sonores

Dates: 25 gener - 11 març 2001
Espai: sala d'exposiciones i sala Picasso del COAC
Coordinació i comissariat: Alessandra Cianchetta,
Makoto Fukuda i Xavier Rovira
Organització i producció: VCdB. COAC
Disseny d'exposicións: Makoto Fukuda
Muntatge: Croquis
Presentació Home